Admitere Universitatea Politehnica Bucureşti 2013
SESIUNEA 1 (iulie)

Informaţii generale

Login

Calendar astăzi
17 aprilie
până pe 11 Iulie 2013 Preînscriere   
12-20 Iulie Înscriere 
 Situaţia înscrierilor
 Înscrieri la câte 2 facultăţi
FILS: Test limbă străină (19 Iulie)
 
21 Iulie Pregătirea concursului   
22 Iulie Proba 1   
23 Iulie Proba 2   
24 Iulie Rezultate preliminare   
24-25 Iulie Înmatriculări etapa I şi depuneri contestaţii.
Afişare rezultate contestaţii (25 Iulie)
 
 
26 Iulie Afişare înmatriculaţi etapa I.
Afişare număr locuri vacante.
Înscrieri pentru ocuparea locurilor vacante
 
 
27-28 Iulie Afişare rezultate ocupare locuri vacante.
Înmatriculări etapa II
 
 
28 Iulie Afişare rezultate finale 


Contact
Termeni şi condiţii de utilizareArată informaţii pentru anul  
 
Rezultate preliminare

Liste cu rezultate
Liste complete cu rezultatele preliminare pentru fiecare facultate

Inginerie Electrică admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Energetică admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Automatică şi Calculatoare admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Inginerie Mecanică şi Mecatronică admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Ingineria Sistemelor Biotehnice admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Transporturi admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Inginerie Aerospaţială admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Inginerie în Limbi Străine admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Ştiinţe Aplicate admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Inginerie Medicală admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor admişi candidaţi cu posibilitate de
admitere în etapa II
respinşi
fără barem


Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
CANDIDAŢI DECLARAŢI ADMIŞI ÎN ETAPA I-a


IMatMd Ingineria materialelor (R. Moldova)
IMat Ingineria materialelor
SIA Ştiinţe inginereşti aplicate
IMg Inginerie şi management
IMed Ingineria mediului
IMatX Ingineria materialelor (cu taxă)
SIAX Ştiinţe inginereşti aplicate (cu taxă)
IMgX Inginerie şi management (cu taxă)
IMedX Ingineria mediului (cu taxă)
IMatRr Ingineria materialelor (candidati Rromi)


Domeniul:   Ingineria materialelor (R. Moldova) (IMatMd)

Nici un candidat.
Copyright © 2007-2014 UPB
Toate drepturile rezervate


Data curentă: